• Tovar si môžete vymeniť, alebo vrátiť. Zo zákona máte na to 14 dní od doručenia.

  • Tovar na vrátenie nesmie byť poškodenýnosený, nesmie zapáchať a musí mať na sebe všetky štítky, tak ako ste tovar aj dostali.

  • Ak by tovar nespĺňal niektorú z podmienok, tak ho nie je možné ani vymeniť ani vrátiť

  • Do balíka pribalite kópiu faktúry a krátky popis či ide o výmenu /za aký tovar bude vymenený/ alebo vrátenie tovaru /číslo účtu na ktorý vám vrátime peniaze/


Adresa pre zasielanie tovaru  

  • Fun s.r.o

  • Kapitána Jaroša 4801/2A

  • Topoľčany 95501